กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 

 
 
อดีตกาลที่ผ่านมา ตามคำบอกเล่าถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน มีประชาชน กลุ่มหนึ่งตั้งบ้านเรือนอาศัยทำมาหากิน (พื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 ปัจจุบัน) ประมาณ 50 - 60 หลังคาเรือน "เรียกว่าบ้านบางแตน" มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่สงบเรียบง่าย มีอาชีพการทำนาเป็นหลักพออยู่พอกิน - ในน้ำมีปลา - ในนามีข้าว ไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเหมือนปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งที่เรียกว่าบ้านบางแตน ก็สืบเนื่องมาจากบริเวณที่ริมคลองบางแตน คลองหัวอ้อ คลองหูช้าง ถึงบางต้นจิก คลองอ้อหย่อม ขึ้นไปด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีต้นไม้ใหญ่น้อย และประกอบด้วยต้นอ้อ ต้นสน และแขมขึ้นปกคลุมบริเวณกว้าง มีพวกแมลงหลายชนิดหลายสายพันธ์อาศัยทำรังอยู่ชุกชุม แมลงเหล่านั้นมีชื่อเรียกว่า "แตน" (คือมีแตนอาศัยอยู่ชุกชุมนั่นเอง) ส่วนคลองหัวเสือนั้นก็เพราะต่อหัวเสือเยอะมาก กาลต่อมาทางราชการได้ประกาศยกฐานะหมู่บ้านบางแตนขึ้น เป็นตำบลบางแตน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 มีกำนันเป็นผู้ดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชน

 

 
 
"องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน" จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 36.26 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 22,622 ไร่