ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแตน
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 19 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2561--9249,5848,08640,84845,61845,97229,97938,82029,95822,596272,385
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 เม.ย. 2561 ถึง 28 ก.พ. 2561   -272,385
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี