กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมโรค มือเ ท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน [ 8 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 17
 


 
โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแนวทางปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะและจังหวัดสะอาด ปี 2561 [ 8 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 17
 
 
     


 
กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในวันอาสาฬหบุชา และวันเข้าพรรษา ปี 2561 [ 28 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 63
 


 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ \\\"สร้างป่า รักษ์น้ำ\\\" [ 27 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 75
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตนสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ด้วยงบประมาณผู้มีจิตศรัทธา ปี 2561 [ 21 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 62
 


 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลบางแตน 2561 [ 21 ก.ค. 2561 ]  
อ่าน: 68
 
  (1)     2      3