กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
โอนย้าย/รับสมัคร   ขอยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฉบับเดิม และประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฉบับใหม่   7 มิ.ย. 2561 38
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   21 พ.ค. 2561 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลบางแตน ประจำปีงบประมาณ 2561   9 เม.ย. 2561 36
ประกาศสอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา-   24 มี.ค. 2561 44
ประกาศผลผู้สอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา-   24 มี.ค. 2561 33
โอนย้าย/รับสมัคร   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน-   24 มี.ค. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   24 มี.ค. 2561 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบและการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560   4 ม.ค. 2560 21
  (1)