กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563) ครั้งที่ 1   8 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562   5 ต.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   5 ต.ค. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   19 ก.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทะเบียนภูมิปัญญาตำบลบางแตน รวบรวมโดยนางสาวมณีรัตน์ อินคง   19 ก.ค. 2561 50
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   3 ก.ค. 2561 68
โอนย้าย/รับสมัคร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   25 มิ.ย. 2561 60
โอนย้าย/รับสมัคร   ขอยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฉบับเดิม และประกาศรับสมัครพนักงานจ้างฉบับใหม่   7 มิ.ย. 2561 84
โอนย้าย/รับสมัคร   การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป   21 พ.ค. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลบางแตน ประจำปีงบประมาณ 2561   9 เม.ย. 2561 71
ประกาศสอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศสอบราคา-   24 มี.ค. 2561 80
ประกาศผลผู้สอบราคา   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ประกาศผลผู้สอบราคา/ประกวดราคา-   24 มี.ค. 2561 71
โอนย้าย/รับสมัคร   -อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน-   24 มี.ค. 2561 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ อบต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   24 มี.ค. 2561 207
ข่าวประชาสัมพันธ์   สัญญาอื่นๆ ประจำปี 2560   2 ก.ย. 2560 21
  (1)     2