หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
รายจ่ายปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี- [ 24 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)