หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายบุญเตือน อินคง
นายก อบต.บางแตน
โทร : 081 611 1049
 


นายสิรพงศ์ เสาวคนธ์
รองนายก อบต.บางแตน
โทร : 081 792 2109


นางณภาภัช ชลารักษ์
รองนายก อบต.บางแตน
 


นางสาวเฉลิมเนตร เที่ยงแท้
เลขานุการนายก อบต.บางแตน
โทร : 087 536 0091