หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 


นายบุญเตือน อินคง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
โทร : 0839147978
 


นายสิรพงศ์ เสาวคนธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
โทร : 0817922109


นางณภาภัช ชลารักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
โทร : 0895459736
 


นาวสาวเฉลิมเนตร เที่ยงแท้
เลขานุการนายกฯ
โทร : 0875360091