หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแตน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 

 
 
อดีตกาลที่ผ่านมา ตามคำบอกเล่าถ่ายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน มีประชาชน กลุ่มหนึ่งตั้งบ้านเรือนอาศัยทำมาหากิน (พื้นที่หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 2 ปัจจุบัน) ประมาณ 50 - 60 หลังคาเรือน "เรียกว่าบ้านบางแตน" มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่สงบเรียบง่าย มีอาชีพการทำนาเป็นหลักพออยู่พอกิน - ในน้ำมีปลา - ในนามีข้าว ไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเหมือนปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งที่เรียกว่าบ้านบางแตน ก็สืบเนื่องมาจากบริเวณที่ริมคลองบางแตน คลองหัวอ้อ คลองหูช้าง ถึงบางต้นจิก คลองอ้อหย่อม ขึ้นไปด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีต้นไม้ใหญ่น้อย และประกอบด้วยต้นอ้อ ต้นสน และแขมขึ้นปกคลุมบริเวณกว้าง มีพวกแมลงหลายชนิดหลายสายพันธ์อาศัยทำรังอยู่ชุกชุม แมลงเหล่านั้นมีชื่อเรียกว่า "แตน" (คือมีแตนอาศัยอยู่ชุกชุมนั่นเอง) ส่วนคลองหัวเสือนั้นก็เพราะต่อหัวเสือเยอะมาก กาลต่อมาทางราชการได้ประกาศยกฐานะหมู่บ้านบางแตนขึ้น เป็นตำบลบางแตน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 มีกำนันเป็นผู้ดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขของประชาชน

 

 
 
"องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน" จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

 

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 36.26 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 22,622 ไร่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ประมาณ (ร้อยละ) 100 % ของพื้นที่
 

 
 
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 37 องศาเซลเซียส มี 3 ฤดู คือ

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน
 

 
 
การเกษตร

อาชีพหลักของราษฎรตำบลบางแตน คือ เกษตรกรรมและปศุสัตว์ พื้นที่ทำการเกษตรกรรมทั้งหมด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน มีอยู่ประมาณ 18,070 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนมากเป็นพื้นที่ของการทำนา
การประมง

การประมงเป็นอาชีพรองลงมาทำการเกษตร การทำการประมงน้ำจืด ได้แก่การเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา
การปศุศัตว์

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยง ในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ
 
 
 
 
 
 

 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,436 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,143 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31

หญิง จำนวน 2,293 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69
ความหนาแน่นเฉลี่ย 122.34 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   บ้านใหม่ 109 112 221  
2   บางแตน 331 382 713
  3   ย่านนาคา 98 85 183  
4   อ้อมบางแตน 80 89 169
  5   คลองบางแตน 228 223 451  
6   ปากตำหรุ 137 147 284
  7   เกาะลอย 305 343 648  
8   คลองหัวเสือ 75 79 154
  9   บ้านต้นจิก 183 232 415  
10   แหลมทราย 182 202 384
  11   สามพอก 168 152 320  
12   คลองบางกระดาน 182 182 364
  13   ลำตำโหนด 65 65 130  
    รวม 2,143 2,293 4,436