หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อถังขยะ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายดอนต้นกระทุ่ม หมู่ที่ 9 บ้านบางต้นจิก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อค่าจัดเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือLED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อถังขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามแนวทางแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้จฃขยะและจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแตน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองบางกระดาน , โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน และโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6