หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและทำการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน กข 3610 ปจ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้อโตโยต้า บพ 5510 ปจ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทนาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแตน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองบางกระดาน โรังเรียนชุมชนวัดบางแตน และโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมเปลี่ยนไส้กรอง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ทะเบียน 82-0810 ปจ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ฯ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเต็นท์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง วันที่เลือกตั้ง และประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน เด็๋กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแตน ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองบางกระดาน , โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน และโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7