หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.โคกปีบ   จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2565
ทต.โคกปีบ   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๕๖๙๕ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2565
ทต.นาดี   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2565
ทต.นาดี   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2565
ทต.โคกปีบ   จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยข้างรั้ววัดพรหมเสนาราม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก 11 ม.ค. 2565
ทต.โคกปีบ   จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เสียภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2565
ทต.โคกปีบ   ซื้อถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2565
ทต.โคกปีบ   ซื้อผ้าม่านกันแสงพร้อมอุปกรณ์ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2565
ทต.โคกปีบ   จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เสียภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2565
ทต.นาดี   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานไม้ข้ามคลองยางชั่วคราว ทดแทนสะพานไม้ คสล. ที่ชำรุดพังเสียหายจากเหตุอุทกภัยท้ายฝายน้ำล้น บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2565
ทต.บ้านสร้าง   ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 2565
อบต.บางแตน   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2565
ทต.กบินทร์   จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รถ ๒ ชั้น จำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๐ ที่นั่ง/คัน พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน ๑ คัน รวม ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2565
ทต.กบินทร์   จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถ 2 ชั้น 8 ล้อ) จำนวนไม่ต่ำว่า 40 ที่นั่ง/คัน พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 คัน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค. 2565
ทต.นาดี   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช. ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา) ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
ทต.นาดี   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สปช.ในเขตเทศบาลตำบลนาดี (อยู่ในโรงเรียนอนุบาลนาดี) ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
ทต.นาดี   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
ทต.นาดี   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี ประเภทนมกล่อง ยู.เอช.ที. ชนิดจืด ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 130