หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์..แจ้งผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เพื่อทราบ  
 

ประชาสัมพันธ์..แจ้งผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เพื่อทราบ เนื่องด้วยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ทุกวันที่ 10 ของเดือน ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีที่ยื่นไปในตอนต้น หากเงินเบี้ยยังชีพไม่เข้าบัญชีให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต.บางแตน โดยนำเอกสารต่อไปนี้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบ 1.ทะเบียนบ้าน 2.บัตรประชาชน 3.สมุดบัญชีธนาคาร

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 14.01 น. โดย คุณ เฉลิมพร บุญชื่น

ผู้เข้าชม 21 ท่าน