หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ส่งมอบรถเข็นผู้พิการในพื้นที่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้พิการในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องการรถเข็น เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน และพบว่ามีผู้พิการที่มีผู้พิการที่มีความต้องการรถเข็น จำนวน 3 ราย ได้ส่งมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ จำนวน 2 ราย คือ
1. นางละมูล  อินคง   บ้านเลขที่ 4   หมู่ 7 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
2. นายปรุฬห์  เปียศิริ  บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 13.49 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 38 ท่าน