หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
เดินรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562 หมู่ 10 และ 11  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.บางแตน รพ.สต.บางแตน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10,11 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10,11 และแกนนำสุขภาพ (อสม.) รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 14.36 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 38 ท่าน