หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำเว็ปไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำเว็ปไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตได้ทางเว็ปไซต์ต่อไปนี้
https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 10.07 น. โดย คุณ เฉลิมพร บุญชื่น

ผู้เข้าชม 26 ท่าน