หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ขอให้พี่น้องชาวเกษตรกรและการทำประมงในพื้นที่ทุ่งบางพลวงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ น้ำเค็ม ในแม่น้ำปราจีนบุรี  
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ขอให้พี่น้องชาวเกษตรกรและการทำประมงในพื้นที่ทุ่งบางพลวงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ น้ำเค็ม ในแม่น้ำปราจีนบุรี เนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัด (แม่น้ำบางปะกง) มีปริมาณน้ำเพียง 208 ล้านลูกบาศก์เมตร (49%) ซึ่งมีผลให้การชะลอความเค็มในแม่น้ำบางปะกงอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงเสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาการรุกของน้ำเค็มขึ้นมายังแม่น้ำปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตนจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางแตนเตรียมวางแผนการใช้น้ำสำหรับการทำการเกษตร โดยขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัด หรือเปลี่ยนเป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย และเร่งสำรองน้ำเข้าแหล่งน้ำในพื้นที่มากที่สุด ส่วนการทำประมง ขอให้เตรียมบ่อสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 11.37 น. โดย คุณ เฉลิมพร บุญชื่น

ผู้เข้าชม 29 ท่าน