หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

📢ข่าวประชาสัมพันธ์

👉คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี (สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2564)

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🚨กำหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุม ผู้ว่าฯ จึงมีการประกาศใช้ พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน  - 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตามคำสั่งที่แนบมานี้

#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 14.34 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 14 ท่าน