หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ผลงานการประกวดคลิปสั้นเล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร  
 

ผลงานการประกวดคลิปสั้นเล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร ในกิจกรรมวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก (The World Combat Desertification)ปี 2564 ภายใต้แนวคิด ฟื้นฟูปฐพี ฟื้นชีวีที่มั่นคง เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ในพื้นที่อื่นต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 16.18 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน