หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1953/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในโรงเรียนสถาบันการศึกษา ทุกประเภทโรงเรียนกวดวิชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1953/2564
เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในโรงเรียนสถาบันการศึกษา ทุกประเภทโรงเรียนกวดวิชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีผลตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 08.47 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 8 ท่าน