หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ.๒๕๖๔  
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง
เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ.๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 14.30 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 13 ท่าน