หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564  
 

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
🚨พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 13 จังหวัด
🚨พื้นที่ควบคุมสูงสุด 53 จังหวัด
🚨พื้ันที่ควบคุม 10 จังหวัด
🚨พื้นที่เฝ้าระวังสูง 1 จังหวัด
มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 11.09 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 19 ท่าน