หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)  
 

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
(ฉบับที่ 28)
👉มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 11.37 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 7 ท่าน