หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้าง เรื่อง ปรับเปลี่ยนการให้บริการงานทะเบียนและบัตรเป็นการชั่วคราว  
 

ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้าง
เรื่อง ปรับเปลี่ยนการให้บริการงานทะเบียนและบัตรเป็นการชั่วคราว

📑งานทะเบียนราษฎร 👉ให้บริการเฉพาะ รับแจ้งเกิด รับแจ้งตาย และการคัดสำเนาทะเบียนราษฎร
📑งานทะเบียนทั่วไป 👉ให้บริการเฉพาะ การคัดสำเนาทะเบียนทั่วไป
📑งานบัตรประชาชน 👉ให้บริการเฉพาะ กรณีบัตรชำรุด บัตรหาย
🚨กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนนอกจากนี้ ให้ติดต่อสำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้างก่อนเข้ารับบริการ ทางหมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 037 271 347

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2564 เวลา 10.34 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 11 ท่าน