หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ครั้งแรก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ครั้งแรก  โดยรับเกียรติจากนายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอบ้านสร้าง กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก และ จ.ส.ต. สาคร ทับทิมศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ซึ่งในการเรียกประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยผู้ได้รับเลือกได้แก่ นายสายชล ชลารักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ ,นางกฤษณา พิชิตชัยยะ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯ และนางสาวบุญเรือง ฉิมไทย ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาฯ จากนั้นได้มีการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2565 เวลา 16.11 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 41 ท่าน