หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่๑-๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ได้รับเกียรติจากนางสาวรัชภร เช้าวันดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบ้านสร้าง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๗๕ ราย พร้อมฝึกอบรมการปฏิบัติการกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ให้มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความชำนาญในการบริหารจัดการสาธารณภัยในชุมชน อันเป็นประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากนายธนาธิป โคกมณี นายอำเภอบ้านสร้างเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางแตน
#งานประชาสัมพันธ์
#องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 15.39 น. โดย คุณ เฉลิมพร บุญชื่น

ผู้เข้าชม 69 ท่าน