หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 10.40 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 127 ท่าน