หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 10.58 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 137 ท่าน