หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 10.59 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 139 ท่าน