หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2563 เวลา 17.37 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 134 ท่าน