หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 17.38 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 175 ท่าน