หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติ่ม)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 14.42 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 53 ท่าน