หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 13.46 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 30 ท่าน