หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1440/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 

คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1440/2564
เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
⛔️ปิดศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี เป็นการชั่วคราว

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 13.59 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 69 ท่าน