หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
การลงทะเบียนการฉีดวัคซีน COVID-19 เขตพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง  
 

📝ลงทะเบียนการฉีดวัคซีน COVID-19 เขตพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง
สำหรับกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชั่น LINE หมอพร้อม โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา อสม. หรือ รพ.สต.ในพื้นที่ โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7-16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ)
ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านนัดหมายฉีดวัคซีน

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2564 เวลา 14.57 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 44 ท่าน