หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 

 
คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 4858/2564 การปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่  
 

คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 4858/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่)

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ธ.ค. 2564 เวลา 10.42 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 46 ท่าน