หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   5 ส.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ    2 ส.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโปลิโออย่างเข้มข้น   25 ก.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งมอบรถเข็นผู้พิการในพื้นที่   24 ก.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5   18 ก.ค. 2562 11
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   11 ก.ค. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือแนวทางจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561   4 ก.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤุดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562   4 ก.ค. 2562 14
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง   4 ก.ค. 2562 30
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   14 มิ.ย. 2562 52
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   14 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2562)   14 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์      12 มิ.ย. 2562 26
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   7 มิ.ย. 2562 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ปรับปรุง ครั้งที่ 2   5 มิ.ย. 2562 29
  (1)     2      3      4