หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อเสียงความรู้ กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ ตอนที่ 1 ตัดกิ่งไม้  31 ส.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2639/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมห้องเช่า หอพัก โรงแรม และกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ฯ  22 ส.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2638/2564 เรื่องมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า- ออกพื้นที่หมู่บ้าน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  21 ส.ค. 2564 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบเก็บตก)  19 ส.ค. 2564 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2601/64 เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ)  18 ส.ค. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA 2564   11 ส.ค. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน รับมอบเตียงกระดาษจากบริษัทปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด  6 ส.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเลื่อนการออกบริการจัดเก็บค่าน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแตนประจำเดือนกรกฎาคม 2564  4 ส.ค. 2564 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2167/2564 เรื่อง จัดตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  3 ส.ค. 2564 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 2167/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   3 ส.ค. 2564 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้าง เรื่อง ปรับเปลี่ยนการให้บริการงานทะเบียนและบัตรเป็นการชั่วคราว  21 ก.ค. 2564 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)  19 ก.ค. 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564  19 ก.ค. 2564 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบางแตน  13 ก.ค. 2564 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราชกิจจานุเบกษา ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ.๒๕๖๔  13 ก.ค. 2564 60
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18