หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติ่ม)  18 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการนายอำเภอพบปะเยี่ยมเยืยนและมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  16 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ติดตาม เฝ้าระวัง How to..คุมไว้สังเกต  15 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  15 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านหรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ  10 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบางเขียดฝั่งขวาจากสะพานถึงประตูน้ำบางเขียด หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลอง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  10 ก.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  5 ส.ค. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บางแตน ชั้นล่างเป็นสำนักงานคลังและสำนักปลัด  14 ก.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2563 จำนวน 3 หลัง  14 ก.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 SEASON 2 กิจกรรมทางกาย  10 ก.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3  8 ก.ค. 2563 10
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  1 ก.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  1 ก.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ความรู้ในการปรับตัว ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบ้นใน 3 สถานที่ ได้แก่ บ้าน ตลาด และวัด  29 มิ.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อภาพข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19  26 มิ.ย. 2563 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11