หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 SEASON 2 กิจกรรมทางกาย  10 ก.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3  8 ก.ค. 2563 2
ข่าวสรรหาบุคลากร   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  1 ก.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  1 ก.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ความรู้ในการปรับตัว ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบ้นใน 3 สถานที่ ได้แก่ บ้าน ตลาด และวัด  29 มิ.ย. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   สื่อภาพข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันโควิด-19  26 มิ.ย. 2563 6
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  25 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  25 มิ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประหยัดพลังงาน  23 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับฝุ่น PM 2.5   23 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับมลพิษอากาศ  23 มิ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2  22 มิ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1   22 มิ.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  22 มิ.ย. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง  22 มิ.ย. 2563 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10