หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่่ 1274 /2564 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  5 พ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  29 เม.ย. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  27 เม.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปฏิบัติตนของผู้เสี่ยงสูง เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน และการปฏิบัติตนของผู้เสี่ยงต่ำ เมื่อต้องสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน  26 เม.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   การจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  22 เม.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   19 เม.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการLOCAL MOOC ระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  19 เม.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  19 เม.ย. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  9 เม.ย. 2564 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2564  9 เม.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญ ร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  5 เม.ย. 2564 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติชวนทำความรู้จัก องค์กรผู้ใช้น้ำ  25 มี.ค. 2564 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน 2564  23 มี.ค. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง 563/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมแบบบรูณาการที่จำเป็นของจังหวัดปราจีนบุรี   10 มี.ค. 2564 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ใบความรู้ โรคที่มียุงเป็นพาหะ  5 มี.ค. 2564 51
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12