หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รู้ทัน ป้องกันได้  1 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโควิด-19 กรมอนามัย  1 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปี 63  5 มี.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปี 63  5 มี.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และวิธีป้องกันการติดเชื้อโคโรนา  26 ก.พ. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสสรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน  29 ม.ค. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์..แจ้งผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ เพื่อทราบ  27 ธ.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   บุคคลต้นแบบด้านการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น  23 ธ.ค. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน  17 ธ.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางแตน  25 พ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกตามความในพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ และช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้  15 ต.ค. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไอโอดีน สารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้  20 ก.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน  17 ก.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงาน แห่พระทางน้ำแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน   11 ก.ย. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   8 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน  6 ก.ย. 2562 29
  (1)     2      3      4