หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 21/2564  29 พ.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  29 พ.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  22 พ.ย. 2564 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ.2503  17 พ.ย. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาล้างมือสู้เชื้อโรคกันเถอะ โดย สสส.  15 พ.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   11 พ.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอและคำขวัญการรณรงค์สร้างกระแสสังคม ในงาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564  5 พ.ย. 2564 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club  5 พ.ย. 2564 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4377/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด)  1 พ.ย. 2564 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแตนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564   1 พ.ย. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน  22 ต.ค. 2564 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน  22 ต.ค. 2564 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566  13 ต.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน  11 ต.ค. 2564 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  8 ต.ค. 2564 49
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 16