หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอบ้านสร้าง เรื่อง ปรับเปลี่ยนการให้บริการงานทะเบียนและบัตรเป็นการชั่วคราว  21 ก.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28)  19 ก.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564  19 ก.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่รายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบางแตน  13 ก.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศราชกิจจานุเบกษา ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ.๒๕๖๔  13 ก.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1953/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังฯ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในโรงเรียนสถาบันการศึกษา ทุกประเภทโรงเรียนกวดวิชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  13 ก.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุ และค้าส่งน้ำแข็ง   12 ก.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  12 ก.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลงานการประกวดคลิปสั้นเล่าเรื่องราวการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดินในระดับพื้นที่ของเกษตรกร   8 ก.ค. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 1852/2564  29 มิ.ย. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี รับสมัครฝึกอบรม 2 หลักสูตร  28 มิ.ย. 2564 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ 1754/2564 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  24 มิ.ย. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกรมการปกครอง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมาย ของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497  17 มิ.ย. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการสำหรับเจ้าของ หรือผู้จัดการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  17 มิ.ย. 2564 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19)  4 มิ.ย. 2564 64
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14