หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสามัญประจำปี สภาเด็กและเยาวชนตำบลบางแตน   25 พ.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ออกตามความในพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ และช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้   15 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไอโอดีน สารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้   20 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน   17 ก.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงาน แห่พระทางน้ำแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน    11 ก.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   8 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการบริโภคไอโอดีน   6 ก.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง   6 ก.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย   2 ก.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ    2 ส.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโปลิโออย่างเข้มข้น   25 ก.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ส่งมอบรถเข็นผู้พิการในพื้นที่   24 ก.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5   18 ก.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือแนวทางจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ.2561   4 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดในช่วงฤุดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562   4 ก.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   14 มิ.ย. 2562 33
  (1)     2      3      4