หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ   25 พ.ย. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบางแตน   18 พ.ย. 2563 17
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกมะกอก   โครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามัคคี 2   18 พ.ย. 2563 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกมะกอก   โครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสาหร่าย - บ้านนางแก้ว   18 พ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาดี   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นคนงานจ้างเหมารายวัน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางและพื้นที่เขตทางถนนสายหลักและสายรองภานในเขตเทศบาลตำบลนาดี ภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้   18 พ.ย. 2563 12
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   ร่วมสืบสาน พระราชปณิธาน งานของพ่อ   18 พ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี      17 พ.ย. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี      17 พ.ย. 2563 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกมะกอก   โครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒาเด็กเล็ก   17 พ.ย. 2563 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกมะกอก   ค่าจ้างเหมาโครงการเสริมความสูงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านผู้ช่วยเดช   17 พ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ขอให้พี่น้องชาวเกษตรกรและการทำประมงในพื้นที่ทุ่งบางพลวงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ น้ำเค็ม ในแม่น้ำปราจีนบุรี   16 พ.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดทำเว็ปไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   16 พ.ย. 2563 26
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   13 พ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกมะกอก   ประกาศเรื่องรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโคกมะกอก   11 พ.ย. 2563 16
ข่าวกิจกรรม อบต.นาดี   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   11 พ.ย. 2563 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 115