หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาดี   ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพามไม้ข้าคลองยาง บริเวณที่ดิน นายเอนก สมน้อย ที่ชำรุดเสียหายเป็นบางส่วน หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   3 เม.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาดี   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน คสล.เดิม บริเวณบ้าน นางหยาดพิรุณ เกลี้ยงกลม ถึงบริเวณโรงสีข้าว นายประยูร งามแสง หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   3 เม.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาดี   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงจอดรถดับเพลิงเดิม บริเวณด้านหลังอาคารที่ว่าการอำเภอนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรีหมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   3 เม.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาดี   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดิน นางสุมาลี นรินทร์วงษ์ ถึงบริเวณที่ดิน นางทอง สอนกระโจม หมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี    3 เม.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาดี   ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. เลียบถนน คสล. ฝั่งขวาทางสายแยกถนน คสล.บริเวณบ้านนางปราณี ปุ้มฤทธิ์ ถึงเชื่อมบ่อพักน้ำเดิม บ้านนายลา จาลุย หมู่ที่ 3 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี    3 เม.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาดี   ประกาศผผู้ชนะโครงการทาสีตีเส้นจราจรถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนาดี สายหลัก สายรอง ภายในเขตเทศบาล จำนวน 5 หมู่บ้าน   3 เม.ย. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โคกมะกอก   ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   3 เม.ย. 2563 3
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โคกปีบ   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   3 เม.ย. 2563 3
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โคกมะกอก   ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสวยงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง   2 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาดี   ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี   1 เม.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   ประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รู้ทัน ป้องกันได้   1 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโควิด-19 กรมอนามัย   1 เม.ย. 2563 2
ข่าวกิจกรรม ทต.โคกปีบ   ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อการป้องกันตามจุดต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกปีบ   1 เม.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม ทต.โคกปีบ   การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลโคกปีบ ปีงบประมาณ 2563   1 เม.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)    31 มี.ค. 2563 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51