หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี   ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ งบประมาณ 2564   2 ธ.ค. 2564 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกมะกอก   ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   1 ธ.ค. 2564 4
กิจการสภา ทต.บ้านสร้าง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564   30 พ.ย. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสร้าง   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรี   30 พ.ย. 2564 8
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โคกปีบ   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   30 พ.ย. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ที่ 21/2564   29 พ.ย. 2564 11
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โคกมะกอก   ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง   29 พ.ย. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กบินทร์   สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า เทศบาลตำบลกบินทร์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมินในระบบการประเมินของสถาบันการศึกษา ประจำปี 2564    29 พ.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกปีบ   เรื่อง การยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปี 2565   29 พ.ย. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกปีบ   ภาษีป้าย ประจำปี 2565   29 พ.ย. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564   29 พ.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกปีบ   การยื่นเอกสารสิทธิ์สำหรับผู้ที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโคกปีบ ประจำปี พ.ศ.2565   29 พ.ย. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.โคกปีบ   กฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๕   29 พ.ย. 2564 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กบินทร์   ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-1008 ปราจีนบุรี (กู้ภัย 4) ขนาด 6,000 ลิตร   26 พ.ย. 2564 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กบินทร์   ราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Sola Rooftop) ขนาดกำลังการติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ   26 พ.ย. 2564 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 192