หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
กิจการสภา ทต.บ้านสร้าง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   13 ก.ค. 2563 1
กิจการสภา ทต.บ้านสร้าง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   13 ก.ค. 2563 1
กิจการสภา ทต.บ้านสร้าง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   13 ก.ค. 2563 1
กิจการสภา ทต.บ้านสร้าง   ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   13 ก.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.นาดี   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านกาสรรหาฯ   10 ก.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   ก้าวท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 SEASON 2 กิจกรรมทางกาย   10 ก.ค. 2563 0
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โคกปีบ   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   9 ก.ค. 2563 7
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   การประชุมผู้ปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแตน ปีการศึกษาที่ 1/2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางแตน (ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม)   9 ก.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน ดำเนินการ การปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองบางกระดานให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ ปลอดภัย   9 ก.ค. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   กำจัดยุงลายศูนย์บ้านปากคลองบางกระดาน   9 ก.ค. 2563 4
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   กำจัดยุงลาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   9 ก.ค. 2563 6
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองบางกระดาน ได้ดำเนินมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 12563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   9 ก.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.บางแตน   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแตน ได้ดำเนินมาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 1/2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   9 ก.ค. 2563 2
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.โคกมะกอก      8 ก.ค. 2563 1
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.นาดี   ประกาศเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ   8 ก.ค. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 65