หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านสร้าง   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564   5 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   ประชาสัมพันธ์ ใบความรู้ โรคที่มียุงเป็นพาหะ   5 มี.ค. 2564 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก)   4 มี.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   4 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   อีเล้งโค้งอยู่บ้าน...ต้านโควิด สื่อนิทานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโควิด-19   3 มี.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   สวัสดี โควิด-19 สื่อการ์ตูนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19   3 มี.ค. 2564 9
ข่าวสรรหาบุคลากร ทต.นาดี   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ   3 มี.ค. 2564 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กบินทร์   ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการติดตั้งไม่น้อยกว่า 60 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    2 มี.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ขอประชาสัมพันธ์เอกสาร คิวอาร์โค้ด สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน COVID-19   2 มี.ค. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กบินทร์   ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถขยะแบบเปิดข้างเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-1021 ปจ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รหัสพัสดุ 001 38 0004 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มี.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กบินทร์   ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มี.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กบินทร์   ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวัสดุทั่วไปในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกบินทร์และนายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 มี.ค. 2564 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางแตน   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร   1 มี.ค. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กบินทร์   ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1 มี.ค. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 134