หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2565 [ 11 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 147  
 
รายงานการกำกับติดตามการการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 129  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 119  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 157  
 
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร [ 9 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 131  
 
  (1)