หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)