หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล(พ.ศ.2561-2563) [ 11 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)