หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 ในการขนส่งดินสำหรับใช้ถมดิน บริเวณจุดก่อสร้างสถานีควบคุมก๊าซ ที่ 5.10 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)