หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 ในการขนส่งดินสำหรับใช้ถมดิน บริเวณจุดก่อสร้างสถานีควบคุมก๊าซ ที่ 5.10 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)