หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)