หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 10 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2      3