หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3