หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชนของ สำนักปลัด ประจำปี 2563 (ระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย.2563) [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชน ของ กองช่าง [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของประชาชนของ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของสำนักปลัด [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)