หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2545 ฉบับที่ 5 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภา อบต. พ.ศ.2538 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบต. พ.ศ.2540 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกฯ และสภาฯ พ.ศ. 2547 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกฯ และสภาฯ ( ฉบับที่ 2 )พศ 2548 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลฯ พ.ศ. 2547 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พศ 2538 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ4 พศ 2547 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ3 พศ 2544 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ2 พศ 2543 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้สาตำบลที่ได้รับจัดสรรจาก อบจ พ.ศ.2543 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
  (1)     2      3