หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแตน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 12 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 10 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 7 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2545 ฉบับที่ 5 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำนิติกรรมของสภา อบต. พ.ศ.2538 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 81  
 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน สมาชิกสภา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบต. พ.ศ.2540 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกฯ และสภาฯ พ.ศ. 2547 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกฯ และสภาฯ ( ฉบับที่ 2 )พศ 2548 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 108  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลฯ พ.ศ. 2547 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พศ 2538 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ4 พศ 2547 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ฉ3 พศ 2544 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)     2      3      4