หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนผังขั้นตอนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายเก่า) [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
แผนผังขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (รายใหม่) [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ขั้นตอนการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ภาษีป้าย [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำหรับประชาชน [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือประชาชน อบต.บางแตน [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)