หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 

 
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 15.39 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 42 ท่าน