หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
 

 
รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 09.54 น. โดย คุณ อฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม

ผู้เข้าชม 39 ท่าน