หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 
 

คู่มือประชาชน อบต.บางแตน


ภาษีป้าย


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์


กฎหมายการจดทะเบียนพาณิชย์


คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร


กฎหมายควบคุมอาคาร


กฎหมายควบคุมอาคาร (ตัวอย่างการขออนุญาต)


มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ


มาตรการป้องกันการรับสินบน


คู่มือสำหรับประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
  (1)