หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแตน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ตำบลบางแตนด้วยสภาพพื้นที่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ ทำให้พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ประชาชนสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตัวเอง การคมนาคมสะดวกไม่ว่าจะภายในตำบลหรือจังหวัดใกล้เคียง มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ทำให้คุณภาพชีวิตดีตามไปด้วย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีการประพฤติปฏิบัติตามงานประเพณีสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาอย่างดีตลอดมา

 

 
 

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100

มีสถาบันทางศาสนาคือวัด จำนวน 2 แห่ง
 

วัดบางแตน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดบางต้นจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
 
 
 
การศึกษาระดับอนุบาล 1- ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนวัดปากคลองบางกระดาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
การศึกษาก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองบางกระดาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางแตน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 
 
 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-เท้า-ปากในเด็ก โรคพิษสุนัขบ้า ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ อบต. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้ อบต.พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหน่วยงานด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแตน จำนวน 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
 
 

ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการก่อเจดีย์ทราย และจัดขบวนแห่ของทุกหมู่บ้านมารวมกันที่วัดบางแตน

ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นระหว่างวันเพ็ญเดือน 12 ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่วัดบางแตน กิจกรรมวันลอยกระทงประกอบด้วยการประกวดกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ มีการแสดงต่างๆ อาทิเช่นการแสดงดนตรีไทย และดนตรีสากลของเด็กนักเรียนชุมชนวัดบางแตน เป็นต้น

งานบุญแห่พระทางน้ำและแข่งขันเรือยาว ย้อนไปเมื่อ 80 ปีก่อนนั้น พระครูสิทธิสารคุณ หรือเราทุกคนเรียกกันจนติดปากว่า หลวงพ่อจาด เป็นศิษย์หลวงพ่อทอง วัดหลวงปรีชากูลจังหวัดปราจีนบุรี ในขณะนั้น หลวงพ่อจาดเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ รูปเดียวของอำเภอบ้านสร้าง มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นที่เคารพนับถือของศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ต่างนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าถวายสักการะหลวงพ่อเพื่อรับโอวาท คำอบรม สั่งสอน ถือเป็นกิจวัตรสำคัญที่จะละเลยเสียมิได้ของพระภิกษุสงฆ์ - สามเณร แม้การเดินทางในขณะนั้นจะยากลำบากเพราะต้องเดินทางด้วยเรือ ซึ่งเป็นเรือพาย กับเรือแจว ล่องตามลุ่มน้ำบางปะกงด้วยระยะทางหลายสิบกิโลเมตร แต่ก็มิเคยละเว้นด้วยความเลื่อมใส ศรัทธา ในองค์พระอุปัชฌาย์ ในยุคต่อมาพระภิกษุ-สามเณรรวมตัวกันจัดผลไม้ตามฤดูกาล เผือก มัน กล้วย อ้อย แล้วแต่จะหาได้ในตอนนั้นใส่ตระกร้าที่สานด้วยไม้ไผ่ จัดเป็นผ้าป่าเดินทางด้วยเรือแจวไปถวาย ณ วัดบางกระเบา พร้อมกับนำดอกไม้ธูปเทียน เข้าถวายสักการะหลวงพ่อจาดพร้อมกับการทำวัตรไปพร้อมๆ กัน