หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 
 
ทต.นาดี ตรวจสอบรายชื่อ-รายละเ * * * ยดวันที่จะได้รับ เงินอุดหนุนเด็ก 62   82 3 10 ต.ค. 2562
ทต.โคกมะกอก เว็บไซต์ ทต.โคกมะกอก อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   478 2 24 ส.ค. 2562
ทต.โคกปีบ ขอประฃาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.หอมศีล   297 0 3 พ.ค. 2562
ทต.บ้านสร้าง เครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต.และเทศบาล   545 0 3 เม.ย. 2562
ทต.โคกมะกอก ไม่สามารถติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งในเว็บไซต์ได้ค่ะ   127 1 20 มี.ค. 2562
ทต.โคกปีบ เว็บไซต์ ทต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1818 4 9 ธ.ค. 2561
ทต.โคกมะกอก แจ้งเรื่อง เสี่ยงอุบัติเหตุ   160 0 6 ธ.ค. 2561
ทต.โคกมะกอก จะติดต่อทางโทรศัพท์ได้ยังใง   1804 3 6 ธ.ค. 2561
ทต.นาดี ผมอยากทราบที่ตั้ง และข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   312 2 16 พ.ย. 2561
อบต.บางแตน เว็บไซต์ อบต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   609 0 24 มี.ค. 2561
ทต.นาดี อยากให้มีline ของเทศบาล   248 0 20 มี.ค. 2561
ทต.โคกมะกอก โอนย้าย   485 1 13 ธ.ค. 2560
ทต.นาดี เว็บไซต์ ทต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ    620 0 7 ก.ย. 2560
ทต.บ้านสร้าง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   494 0 4 พ.ค. 2559
  (1)